Faydalı Bilgiler
  • 1gr Şeker ortalama ortalama 4 kcal’dir.
  • Şeker pancarının içindeki şeker varlığına bağlı olarak ortalama 8-9 kilo pancardan 1 kilo kristal şeker elde edilir.
  • Bir insanın alması gereken minimum şeker miktarı günlük 30-35 gr’dır.
  • Kahverengi (esmer) şeker, şekerin yenilebilir kamış melas ile karıştırılması ile elde edilen, açık sarıdan koyu kahverengiye kadar uzanan, muhtelif renk tonlarında aroma ve mineral içeren şeker türüdür.
  • Tatlılık, şekerin miktarı ile bağlantılı olup şekerin kristal boyutu ile ilişkili değildir. Standart kalitede aynı miktardaki iri kristal şeker ile ince kristalli şekerin tatlılığı aynıdır. Tüm fabrikalarda üretilen ve pazara sunulan aynı ağırlıktaki şekerler aynı tatlılığa sahiptir.
  • Şeker, serin ve kuru yerde muhafaza edilmek kaydıyla çok uzun süre bozulmadan kalabilir. Şekerin yapısındaki rutubet çok düşük olduğu için ambalajı açılan şeker açıkta tutulursa bir süre sonra ortamdaki rutubeti bünyesine alarak nemlenir, bunun sonucu olarak topaklanma meydana gelebilir.
  • Ülkemizde kristal şekerin hammaddesi şeker pancarı, nişasta bazlı şekerin (NBŞ) hammaddesi ise mısırdır. Biyogüvenlik Kanunu’na göre ülkemizde yapılan tarımsal faaliyetlerde GDO’lu üretim materyali kullanılması yasaktır. GDO’lu mısır piyasada oldukça fazla iken pancar ile şeker üretiminde GDO söz konusu değildir.
  • Türkiye pancar şekeri üretiminde Dünya’da ilk 5 ülkeden birisidir.
  • Beyaz kristal şekerde herhangi bir katkı maddesi bulunmamaktadır. Şeker, % 99,9 saflığa sahip olduğundan en saf gıda maddelerinden biridir.