Kalite Politikası

Ben, değerli ve çalışkan bir insanım. Emeğim, aklım, bilgim ve becerim var. İş arkadaşlarım da birbirinden çalışkan ve yetkin insanlar. " Kurum Kültürümüzü" biz çalışanların ortak inançları ve değerleri var etmekte. Biz müşterilerimizin beklentilerini memnuniyete çevirmek zorundayız. Bunun için, müşterilerimizin beklentilerinin tümünü karşılar, üretimimizi ulusal ve uluslararası standartlara ve değerlere uygun olarak gerçekleştiririm.

Bu bizim vicdani görevimizdir.

Ben diğer çalışanlarımızla bir bütünüm. Bildiğimi paylaşır, bilmediğimi bilenlerden öğrenirim. Bilgi ve beceri ortaklığımız bizi, başarılı bir takım yapar. Birbirimizi tamamlayan çalışmalarımız üstün kaliteyi sürekli kılmamızı sağlar. Kendimi, şirketimi ve ülkemi daha çok geliştirmek için işimi bir defada, doğru olarak yaparım.

Bu bizim insanlık görevimizdir.

Gelişmiş ülkelerin refah seviyesini yakalamak ve milletimizin geleceğini güvence altına almak ortak idealimizdir. Bu nedenle, modern iş hayatının ve yarışma ekonomisinin zorunlu kıldığı yeni prensiplere titizlikle uyarız. Maliyetlerimizi azaltmak, yeni teknolojileri bünyemize kazandırmak, rekabet gücümüzü arttırmak, bilgi, beceri ve çözüm üretmek görevimizdir. Ürünlerimizin kalitesi, çabalarımızın verimliliği, ürettiğimizi zamanında teslim etmek bizim şerefimizdir.

Bu bizim milli görevimizdir.

Ürünlerimize gösterilen ilginin arkasında bu ortaklık sözleşmesi, bu güven yatar. Şirketimiz ve bizim için bu güven "Namus Sözü" ve "Kalite Politikası" dır. Binbir Gıda, yukarıda belirttiği taahhütlerine uymak amacıyla, Kalite Yönetim Sistemi kurmuş ve bu sistemin gereklerini yerine getireceğini ve bu sistemin etkinliğini sürekli geliştireceğini taahhüt etmektedir.

KALİTE VE GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Binbir Gıda olarak kurum ve çalışanlarımız açısından inançla uyguladığımız ilkelerimizin ürünlerimize ve müşterilerimize “gıda kalitesi ve güvenliği” olarak yansıması için;

  • Müşterilerimize güvenilir, kaliteli ve lezzetli ürünleri sunmak,
  • “Kalite ve gıda güvenliği standartlarımızı” ulusal ve uluslararası standartlara ve yasal gerekliliklere uygun olarak hayat geçirmek,
  • Tüm üretim süreçlerini doğal kaynaklara duyarlı, ileri teknolojik ve hijyenik koşullarda gerçekleştirmek,
  • Topraklarımız ve topraklarımızın bereketi Türk Milleti’nin bize emanetidir. Yetinmek, yeterli görmek yerine müşterilerimizin beklentilerinin üstünde bir kaliteye ulaşmak; üretim süreçlerinde çevreye ve doğaya saygılı yenilikçi ve sağlıklı yaklaşımlar geliştirmek,
  • Gerek toprak ve ürün kalitesini gerek üretim ve çalışma performansımızı sürekli geliştirebilmek için kadim tarım bilgimizin yanında dijital araç ve ileri teknoloji çözümleri kullanmak,
  • Ürün test ve kalite laboratuvarlarımızdaki çalışmalarımızı “Kalite Politikamız” ilkeleri ve kurumsal vicdanımızla bütünleştirmek,
  • Kalite ve Gıda Güvenliği anlayışımızı üretimle sınırlı kılmadan tohumdan tarlaya, hasattan paketlenmeye, zamanında nakliyeden ürünün teslimine kadar bütün fiziki süreçleri ihtiva edecek şekilde organize etmek,
  • Gıda üretimindeki sürekliliğin sağlanması ve verimin arttırılması Binbir Gıda ekonomik çevriminin ötesinde, günümüz toplumlarının bekası için temel koşullardan biri olduğunun bilinciyle; üretimi, üretim verimliliğini, gıda güvenliğini ve kalitesini, müşterilerimize ulaşılabilirliği sürekli artırmak “Milli ve İnsani Görevimizdir”.