Kalite Politikası

Binbir Gıda, tuzlaların bulunduğu alanlardaki ekosistemin ve biyolojik çeşitliliğin devamlılığı açısından büyük önem taşıyan tuz üretimini müşterilerinin beklentileri doğrultusunda gerçekleştirir. Bunu gerçekleştirirken tuzlaların uluslararası ve ulusal yasalarla korunan "özel" alanlar olduğu bilinciyle hareket eder.

Ülkemizin kaynaklarının en verimli şekilde değerlendirilmesi esastır. Bu amaçla şirketimizin hedefi "sürdürülebilir gelişimi" sağlamaktır.