Hakkımızda

Binbir Gıda, 2010 yılı Nisan ayında Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile imzalanan sözleşme kapsamında İzmir Çamaltı Tuzlası ve Balıkesir Ayvalık Tuzlası'nda Türkiye’nin tek deniz tuzunu üretmektedir. Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (Türkşeker) ait Alpullu Şeker Fabrikasının özelleştirilmesi ihalesinde en yüksek teklifi veren Binbir Gıda, 30.10.2018 tarihinde Alpullu Şeker’i satın almıştır. Trakya’da üretimi yapılan şekerpancarı, Atatürk’ün talimatıyla kurulan ve Türkiye’nin ilk şeker üreten fabrikası olan Alpullu’da şekere dönüştürülmektedir. Yılda 25.000 ton şeker üreten Alpullu Şeker’de pancarın yan ürünleri ile bölge hayvancılığına katkıda bulunulmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük zorluklar içinde oluşturduğu şeker endüstrisinin üretime geçen ilk fabrikası olan Alpullu Şeker Fabrikası, hepimizin göğsünü kabartan bir manevi mirasın da simgesidir. Hür ve onurlu yaşamak, dışarıya bağımlılıktan kurtulmak ve milli sanayi hamlesini başarmak isteyen Türk Milleti’nin ilk adımlarından biridir. Bu anlamda Alpulu Şeker Fabrikası, şeker üretimiyle sınırlı olamayan bir yaşam tarzının yerelde inşasıdır. Köylülerimizi çiftçi kılmak, eğiterek yeni üretim teknikleriyle donatmak, müessesenin bugüne kadar vazgeçmediği yükümlülükleri arasındadır. Alpullu Şeker Fabrikası, çevresindeki üretim yeteneğini çoğaltmak, iktisadi ve sosyal refahı yaymak ve paylaşmak amaçlarına da sahip olagelmiştir. Ülke ekonomisine yaptığı katkı kadar, yerelde yarattığı istihdam, üretim gücü ve bereketle de Trakya insanının göz bebeği olmuş bir değerimizdir.

Çamaltı Tuzlası, Gediz Deltası’nda 73 km2 alan üzerinde kurulu ülkemizin en büyük deniz tuzlasıdır. İzmir ili, Çiğli ilçesi, Sasalı Beldesi yakınlarındaki Çamaltı Tuzlası’nın, endüstriyel anlamda yaklaşık 150 yıllık geçmişi vardır. Bölge eğiminin az olması, yağış miktarının düşüklüğü, net buharlaşmanın yüksek olması, kurutucu rüzgârların varlığı ve pazarlama olanaklarının geniş olması sebepleriyle tuzla bu bölgeye kurulmuştur.

MÖ 250-300 yıllarına dayanan ve yüzyıllar boyunca sahil gölcüklerinde biriken tuzların ilkel yöntemlerle toplanarak işlendiği Çamaltı Tuzlası, Binbir Gıda’nın iyileştirme çalışmaları neticesinde bugün 600.000 ton kapasiteye ulaşmıştır. İlk kez Makedonyalılar tarafından kullanılan tuzla, Selçuklular ve Osmanlılar döneminde de sürekli işletilerek geliştirilmiştir. 1671-1672 yıllarında yöreyi gezen Evliya Çelebi'nin 'Seyahatname'sinde adı Tuzla-i Melemeniye olarak geçmektedir. Padişah Abdülmecid zamanında özelleştirilen tuzlada üretilen tuz, binlerce deve ile Balıkesir, Aydın ve Afyon bölgelerine gönderilmiştir.

Çamaltı Tuzlası, Gediz Deltası’nın sulak alan niteliğini tamamlayıcı biyolojik çeşitliliğe sahip bir ekosistemdir. Tuzcul bitkilerin hakim olduğu alanda 60 familya, 206 cinse ait 306 çeşit bitki türü ile Homa Dalyanı’nda 63 çeşit fitoplankton bulunmaktadır. Yapılan gözlemlerde Gediz Deltası'nda 289 kuş türü tespit edilmiş olup bu türlerin 117’si deltada kuluçkaya yatmaktadır. Kuluçkaya yatan türlerden 37’sinin su kuşu olması deltanın ve tuzlanın önemini arttırmaktadır. Gediz Deltasında Avrupa’da nesli “Tehlike Altında” olan Tepeli Pelikan (Pelecanus crispus), Küçük Kerkenez (Falco naumanni) ve Küçük Karabatak (Phalacrrocorax pygmeus) üremektedir. Çamaltı Tuzlası'nı üreme ve beslenme alanı olarak seçen en önemli tür ise flamingodur (Phoenicopterus roseus).

Binbir Gıda, “üreten bir toplum yücelen bir toplumdur” ilkesiyle geleceğimiz için üretmeye devam etmektedir.