Pancar Şekeri Üretimi
 • İşletmeye gelen pancarların araç bazında tartımı yapılır.
 • Numune alımı yapılır, buna göre fire tespiti ve çiftçiye ödenecek bedel belirlenir.
 • Pancarlar silolara pancar indirme makineleri ile boşaltılır.
 • Silolardan su yardımıyla pancar işletme içine aktarılır.
 • Taşıma sırasında pancar yolu üzerinde ot ve taş tutucular yardımıyla otlar ve taşlar ayrılır.
 • Yıkama teknesine gelen pancar iyice temizlenir.
 • Pancar bıçakları vasıtasıyla ince kıyım halinde kesilir.
 • Kıyımlar bant vasıtasıyla difüzyona taşınır.
 • Difüzyonda şekeri alınan pancar kıyımları küspe olarak ayrılır.
 • Kıyımlar prese bölümünde iyice sıkılarak içinde minimum oranda şeker kalması sağlanır.
 • Bantlar ve konveyörler ile sıkılmış küspe paketleme alanına gider.
 • Burada küspe paketlenir. Bu paketleme ürünün uzun süre bozulmadan kalmasını sağlar.
 • Difüzyonda elde edilen şekerli suya ham şerbet denir.
 • Difüzyondan alınan Ham Şerbet “Şerbet Arıtımı” aşamasına alınarak şeker dışı tüm maddeler uzaklaştırılır.
 • Bu aşamadan sonra şerbetin koyulaştırılması işlemi, buharlaştırma safhası başlar.
 • Rengi koyulaşan şerbet daha fazla ısıya maruz bırakılmadan vakum altında pişirimin yapıldığı Rafineri bölümüne aktarılır.
 • Pişirimi tamamlanan koyu şerbet lapa haline gelir. Bu lapaya kristal lapası denir.
 • Kristal lapa refrijantlarda karıştırılıp dinlendirilir.
 • Refrijantlardan alınan lapa santrifüjlerde yüksek hızda merkezkaç kuvvetinde yararlanarak şurup ve kristal şeker halinde ayrılır.
 • Ayrılan şeker kristalleri kurutmaya taşınır.
 • Kurutmada uygun nem miktarına ulaşan şeker, paketleme deposuna alınır.
 • Paketlemede otomasyonla dolum yapılır.
 • Paketlenen ürünler depoda uygun yerlerde istiflenir.
 • Santrifüjlem sonrasında elde edilen şuruba 2 kez daha pişirim (buharlaştırma) yapılır. Nihai aşamada elde edilen şerbet Melas olarak adlandırılır.
 • Melas %46 ila %50 arasında şeker ihtiva eder. Ancak içindeki şekeri almak için harcanan enerji alınacak şekerden daha maliyetli olduğu için işleme devam edilmez.